Wat moet ik doen bij overlast?

OVERLAST

Wie is verantwoordelijk voor de aanpak van overlast?

De aanpak van overlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, hulpverleningsinstanties corporaties en de individuele burgers. U als burger kunt iets doen door bijvoorbeeld overlast te melden. Het is van belang bij overlast altijd een dossier op te laten stellen. Bij aanhoudende overlast is dergelijke documentatie van belang om verdere (juridische)stappen te ondernemen.

WAAR MELD IK OVERLAST?

Niet alle vormen van overlast vallen onder de verantwoordelijkheid van de politie. Vervuiling van uw buurt, bijvoorbeeld door graffiti, rotzooi op straat of vernielingen, kunt u melden bij uw gemeente. Veel gemeenten hebben hier een speciaal meldpunt voor. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente. Overlast in uw buurt kunt u melden via het landelijke meldnummer van de politie: 0900-8844. U kunt ook een melding doen bij uw wijkagent. Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, kunnen er conflicten of ruzies ontstaan. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan het uit de hand lopen. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen om er samen met uw buren uit te komen. In veel gevallen kunt u het beste trachten om de veroorzaker zelf aan te spreken, u woont immers onder het zelfde dak.

Wat is geluidsoverlast?

Als u last hebt van geluid dat door anderen wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld een laag overvliegend vliegtuig om 06.00 uur ’s ochtends, een kroeg die te laat de deuren sluit, ruziënde buren of een boormachine.

Wettelijke normen zorgen ervoor dat u niet te veel last hebt van geluid dat door anderen wordt veroorzaakt. De politie gaat na of iedereen deze normen naleeft. Is er geluidsoverlast en kent u de veroorzaker? Ga dan even langs en probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Bel dan met de politie. Wordt de overlast veroorzaakt door een horecagelegenheid of door groepen jongeren in de buurt? Neem dan onmiddellijk contact met de politie op. Bij overlast door een horecazaak kunt u ook de gemeente inschakelen. Zij kunnen bestuurlijke maatregelen opleggen aan de eigenaar van de horecazaak.

Wat kunt u doen aan graffiti?

Graffiti zijn letters, tekens en symbolen die met verf op een (blinde) muur zijn gespoten. Sommigen noemen het kunst, anderen vinden het storend. Het consequent schoonmaken van graffiti is echter niet voldoende. De graffitispuiters zelf moeten worden aangepakt. Dat is een taak van de politie. Ook de Spoorwegpolitie besteedt aandacht aan graffiti op treinen, installaties en gebouwen. De politie heeft specialisten in dienst die zijn geschoold in het ‘thuisbrengen’ van graffiti en dus in het achterhalen van de daders.

Wat kunt u doen?
Doe altijd aangifte van graffiti op uw eigendommen. Bent u geen eigenaar, maar huurder van een pand? Meld de graffiti dan bij uw verhuurder. Graffiti op straatmeubilair kunt u melden bij de gemeente. De eigenaar van de betreffende panden of het straatmeubilair doet dan aangifte bij de politie.