Wat moet ik doen bij schade?

Schade, Opstal- of Inboedel schade:

Afhankelijk van de aard van de schadeoorzaak zorgt u spoedig voor herstel van de oorzaak, dan wel u geeft zo spoedig mogelijk uw melding door aan Gooisch Beheer. Een appartementseigenaar is verplicht de oorzaak van een schade zo spoedig mogelijk te verhelpen om verdere schade te voorkomen.

Wie betaald de kosten van mijn schade:

Stel, er springt een waterleiding waardoor schade ontstaat. Als in de splitsingsakte of in het splitsingsreglement van uw complex staat dat de waterleidingen tot de gemeenschappelijke gedeelten behoren, dient de VvE opdracht tot herstel te geven en de kosten te voldoen. Staat in de akte dat de leidingen tot uw priv├ę-appartement behoren en is een leiding in uw appartement lek? Dan bent u zelf aansprakelijk voor herstel en betaling. Dit gaat dus niet uit de algemene middelen van de VvE.

Bovengenoemde geldt eveneens voor andere schadeoorzaken. Binnen de splising van een appartement kan het voorkomen dat bepaalde delen van het appartementsrecht voor individueel onderhoud en vervanging in aanmerking komen. Indien hier een schade oorzaak optreedt dient u deze zelf op te lossen. Overige zaken lopen via de VvE.

Gevolgschade opstal of inboedel.

Afhankelijk van de aard van de gevolgschade zal deze gedekt worden door de opstalverzekering welke via de VvE is afgesloten voor het gebouw. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat de schade aan een keuken of dure vloerafwerking door een eigenaar separaat bijverzekerd dient te worden als eigenaarsbelang, vraag bij twijfel na wat de hoogte van de dekking op de lopende opstalverzekering is. Gevolgschade aan losliggende vloerafwerking of materialen en materieel in de woning zijn veelal verzekerd door de individuele bewoner.

Het kan bij een schade dus voorkomen dat u buiten de opstalverzekering van de VvE ook uw eigen inboedelverzekering aan moet spreken.