diensten overige

    • Overige dienstenDit verzorgen wij of onze partners nog meer

Verzekeringen

VvE’s zijn verplicht het gebouw te verzekeren met een gemeenschappelijke opstalverzekering. Deze verzekering biedt dekking tegen de in de polis  genoemde schadegebeurtenissen.

Daarnaast is er een aansprakelijkheidsverzekering, deze biedt dekking voor wanneer er door een gebrek aan het gebouw (letsel)schade ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door een afgewaaide dakpan.
 De wet legt een risico-aansprakelijkheid neer bij de eigenaren van een gebouw. Dat wil zeggen dat de eigenaren aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de gebreken van het gebouw, tenminste als er geen sprake is van overmacht. Wanneer de VvE geen aansprakelijkheidsverzekering heeft zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk te stellen en zullen de schade dan moeten betalen vanuit het privé vermogen.

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft als doel het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten en de naleving van de Wet Financieel Toezicht (Wft). Zo controleert deze ook dat VvE beheerders niet adviseren op het gebied van verzekeringen. Dat betekent dat wij geen offertes rechtstreeks bij verzekeraars mogen opvragen of tijdens een vergadering advies mogen uitbrengen. Dit besteden wij daarom uit aan één van onze partners, Intergroep Verzekeringen. Zij zijn hierin gespecialiseerd en voorzien u van een correct en eerlijk advies.

VERZEKERINGEN, HOE WERKT HET?

Over het verdelen van verzekeringen in een appartementengebouw bestaat nog wel eens onduidelijkheid. Het algemene uitgangspunt is dat de Vereniging van Eigenaren de opstal verzekert en de bewoners zelf de inboedel. De opstal is het gebouw zelf en alles wat daar onverbrekelijk aan verbonden is. Dit wordt ook de “onroerende zaak” genoemd. De inboedel heeft betrekking op alles betreffende meubilering en inrichting in de woning, de zogenoemde “roerende zaken”.
Bescherm uw vastgoed.

STANDAARD EN EXTRA’S

Het is wel belangrijk u te realiseren dat opstalverzekering die door de Vereniging van Eigenaren is afgesloten alleen betrekking heeft op de standaarduitvoering van de woningen. Voor de opstalverzekering betaalt elke eigenaar een evenredig deel via de servicekosten. Echter, alle verbouwingen en veranderingen die door de eigenaren zelf worden aangebracht, zijn NIET meeverzekerd in de opstalverzekering. Extra voorzieningen die u (of een voorgaande bewoner) in de woning heeft aangebracht, moeten door uzelf worden verzekerd. Denk hierbij aan zaken als een vaste kastenwand, zonneschermen, inbouwkeukens, verbouwingen van badkamers, e.d.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

Alle extra’s die in of aan uw woning zijn aangebracht, moet u dus zelf aanvullend verzekeren. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon. Vaak is het mogelijk de extra onroerende zaken via uw inboedelverzekering te verzekeren onder de benaming “huurdersbelang” / “eigenaarsbelang”. Maar misschien is het ook nodig of mogelijk een aparte opstalverzekering alleen voor de extra voorzieningen af te sluiten. Wij adviseren u met nadruk door uw verzekeringsmaatschappij schriftelijk te laten bevestigen dat het gaat om de verzekering van onroerende voorzieningen in een woning die u als appartementseigenaar bewoont.

Advies

Beste keuze in bijvoorbeeld aanbestedingen

Alle niet genoemde werkzaamheden kunnen door ons worden uitgevoerd na goed overleg in een ledenvergadering. Hier zal vooraf een prijs worden opgegeven, dan wel zullen de werkzaamheden plaatsvinden op basis van nacalculatie en worden berekend tegen het geldende uurtarief .